[1]
G. Nordvik og M. Alvestad, «Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming», nbf, bd. 11, des. 2015.