[1]
M. Alvestad og A. Berge, «Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen», nbf, bd. 2, nr. 2, jun. 2009.