[1]
M. Nygård, «Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge», nbf, bd. 11, okt. 2015.