[1]
C. Björklund, M. Nilsen, og I. Pramling Samuelsson, «Berättelser som redskap för att föra och följa resonemang», nbf, bd. 12, okt. 2016.