[1]
S. Slettner og L. Gjems, «Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen», nbf, bd. 12, mai 2016.