[1]
H. Jæger, «Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet», nbf, bd. 12, jun. 2016.