[1]
A. Jonsson, «Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras»., nbf, bd. 12, mar. 2016.