[1]
M. H. Frønes, «Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis», nbf, bd. 14, jul. 2017.