[1]
A. K. Larsen og M. V. Slåtten, «Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk», nbf, bd. 14, jul. 2017.