[1]
D. Øystein Nome, «De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger», nbf, bd. 14, mar. 2017.