[1]
P.-E. Sæbbe og I. P. Samuelsson, «Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?», nbf, bd. 14, jun. 2017.