[1]
G. K. Nordvik og B. Vatne, «Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning», nbf, bd. 16, nov. 2017.