[1]
K. Alnervik, C. Öhman, E. Lidén, og M. Nilsson, «Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation», nbf, bd. 17, nr. 1, jun. 2018.