[1]
R. Giske, M. Tjensvoll, og S. M. Dyrstad, «Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer», nbf, bd. 3, nr. 2, jun. 2010.