[1]
R. Fauske, «‘Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske’ – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen», nbf, bd. 17, nr. 1, apr. 2018.