[1]
B. Eide, N. Winger, og K. D. Wolf, «Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen», nbf, bd. 18, jun. 2019.