[1]
J. Lunneblad, «En målsättning för de Andra: Förskolepedagogers tal om barn och föräldrar under planering och utvärdering på en förskola med en kulturellt blandad barngrupp», nbf, bd. 2, nr. 3, feb. 2009.