[1]
B. Johansen, «Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen», nbf, bd. 2, nr. 3, feb. 2009.