[1]
M. Asplund Carlsson, N. Pramling, og I. Pramling Samuelsson, «Från görande till lärande och förståelse; En studie av lärares lärande inom estetik», nbf, bd. 1, nr. 1, okt. 2008.