[1]
B. O. Andreassen, «Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill», nbf, bd. 4, nr. 1, s. 17–31, jun. 2011.