[1]
P. Sopanen, «Språkmedvetenhet i småbarnspedagogiskt arbete – Finländska daghemspedagogers reflektioner», nbf, bd. 18, nr. 1, jun. 2019.