[1]
M. Norling, «En studie om hur förskollärare och lärare resonerar om undervisningens innehåll i relation till barns språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och förskoleklass», nbf, bd. 18, nr. 1, jun. 2019.