[1]
M. F. Sjöberg og E. Lindgren Eneflo, «‘Man blir lite osäker på om man gör rätt’ – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan», nbf, bd. 18, nr. 1, jun. 2019.