[1]
A.-C. Furu og M. . Sandvik, «Att stöda pedagogers relationella professionalism genom forskningscirklar», nbf, bd. 18, nr. 1, okt. 2019.