[1]
B. Ytterhus og I. Åmot, «Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?», nbf, bd. 18, nr. 1, okt. 2019.