[1]
T. Lafton og A. Furu, «Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass», nbf, bd. 18, nr. 1, jun. 2019.