[1]
I. E. Hensvold, «En förändrad yrkesidentitet: Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen», nbf, bd. 4, nr. 1, s. 1–16, mai 2011.