[1]
H. Fimreite, «Rettleiarrolla i kollegarettleiing som profesjonelt læringsfellesskap i barnehagen», nbf, bd. 19, nr. 1, jul. 2022.