[1]
K. R. Tholin og T. T. Jansen, «Demokratiske samtaler i barnehagen?», nbf, bd. 4, nr. 2, s. 103–114, aug. 2011.