[1]
G. M. Eidsvåg, «Å høre til der du bor: om foreldres opplevelser av tilhørighet gjennom barnehagen», nbf, bd. 19, nr. 2, jul. 2022.