[1]
K. Fugelsnes, «Hvordan skaper personalet i barnehagen vilkår for barns fellesskap og tilhørighet? », nbf, bd. 19, nr. 2, jul. 2022.