[1]
Y. Rosell, «Brudd og sosial ekskludering i ulike barnefellesskap», nbf, bd. 19, nr. 2, jul. 2022.