[1]
S. Halland og A. K. Winje, «‘Jeg kunne like gjerne vært en assistent’ – En studie av nyutdannede barnehagelæreres posisjonering i barnehagen», nbf, bd. 19, nr. 3, nov. 2022.