[1]
Y. Kamisaka og H. Wergedahl, «Barnehagelærerstudenters egenvurdering av læringsutbytte gjennom praksisoppgave ‘observasjon av håndhygiene og måltider i barnehagen’», nbf, bd. 19, nr. 3, okt. 2022.