[1]
H. Dybvik, C. D. Fodstad, og H. Jæger, «Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen», nbf, bd. 19, nr. 3, okt. 2022.