[1]
S. E. Ohna og S. Hillesøy, «Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten», nbf, bd. 19, nr. 3, sep. 2022.