[1]
A. Emilsson og I. Pramling Samuelsson, «Jakten på det kompetenta barnet», nbf, bd. 5, des. 2012.