[1]
I. Åmot, «Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen», nbf, bd. 5, nov. 2012.