[1]
K. Bjørgen, «Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom», nbf, bd. 5, okt. 2012.