[1]
E. Änggård, «Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet», nbf, bd. 5, okt. 2012.