[1]
G. R. Farstad, «Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier», nbf, bd. 5, jan. 2012.