[1]
B. J. Eide, E. Os, og I. Pramling Samuelsson, «Små barns medvirkning i samlingsstunder», nbf, bd. 5, jan. 2012.