[1]
R. Moe og G. Nordvik, «Spor etter kjønnsdiskurser i barnehagepersonalets praksisfortellinger», nbf, bd. 5, jan. 2012.