[1]
K. Stefansen, «Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?», nbf, bd. 5, jan. 2012.