[1]
E. K. Gjervan, «Lekens dramaturgi - nye muligheter for barneteatret?», nbf, bd. 6, mai 2013.