[1]
E. Insulander og E. Svärdemo Åberg, «Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om oförenliga tankestilar i dagens förskola i dagens förskola», nbf, bd. 7, jul. 2014.