[1]
K. Børhaug og D. Øyvind Lotsberg, «Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess», nbf, bd. 7, aug. 2014.