[1]
H. D. Hogsnes og T. Moser, «Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og sfo», nbf, bd. 7, apr. 2014.