[1]
M.-L. Hjort og N. Pramling, «Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik», nbf, bd. 7, jun. 2014.