[1]
A. Eriksson, «Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap», nbf, bd. 7, apr. 2014.